Ribolovno područje

Naše ribolovne zone

Ribolovna zona:
Općina Pisarovina

  • - Rijeka Kupa (pola od ušća Kupčine do ušća Kravasice) 12,3 km
  • - Potok Velika 11,1km
  • - Potok Kupčina (u Donjoj Kupčini do utoka u kanal Kupa-Kupa) 8,05 km
  • - Potok Kravašćica (nizvodno desna strana do utoka u Kupu) 3,4 km
  • - Stari Rukavac-Kupčina (lijeva strana do utoka u Kupu) 3,3 km
  • - Kanal Kupa-Kupa 1,3 km
  • - Potok Brebernica (od granice s rib. zonom Klinča sela do utoka u Kupčinu) 10,0 km

Ribolovna zona:
Općina Klinča Selo

  • - Potok Okićnica (lijeva strana od izvora do ribnjaka Crna Mlaka) 12,3 km
  • - Potok Brebernica (od izvora do granice s rib. zonom općine
  • - Potok Botica (od izvora do ribnjaka Crna Mlaka) 4,1km
Follow Us