Poribljavanje

Ribolovne vode se poribljavaju

ŠARAN konzumni

 • svake godine
 • Rijeka Kupa: 50-300 kg
 • Potok Kupčina: 50-150 kg
 • Stari rukavac potoka Kupčine: 50-100 kg
 • Kanal Kupa-Kupa: 50-100 kg
 • Potok Velika: 10-50 kg
 • poribljavanje u proljeće ili jesen
LEARN MORE

Smuđ

 • oplođena ikra (ili mlađ)
 • svake 2 godine
 • Rijeka Kupa: gnjezdo sa 20.000 komada ikre*
 • Kanal Kupa-Kupa: gnjezdo sa 20.000 komada ikre*
 • *Ukoliko na tržištu ne bude ikre nasaditi će se s mlađi
LEARN MORE

Štuka

 • svake 2 godine
 • Rijeka Kupa: mlađ 5-30kg
 • Potok Kupčina: mlađ 5-10 kg
 • Potok Okićnica: mlađ 1-5 kg
 • poribljavanje u proljeće
LEARN MORE
Follow Us