Cjenik godišnjih ribolovnih dozvola za 2020. godinu

KADETI – nema naknade
JUNIORI – 300,00 kn
ŽENE – 300,00 kn
SENIORI IDRRH – 500,00 kn
SENIORI – 500,00 kn
DNEVNA DOZVOLA (vrijedi 24 sata) – 60,00 kn

Dozvole se mogu kupiti uz najavu na sljedeće brojeve telefona:

Maca Juha – 091 8875 464 ili 01 6292 154 na adresi: Donja Kupčina 195 10451 Pisarovina
Vladimir Juha – 01 6292 154 na adresi: Donja Kupčina 195 10451 Pisarovina
Radomir Rađenović – 091 903 9492
Ivan Tatar-Ruban – 091 504 4159