Poribljavanje

Naše vode poribljavamo sa:


ŠARANOM konzumnim - svake godine
Rijeka Kupa - 150 - 500kg
Potok Kupčina - 400 - 700kg
Stari rukavac potoka Kupčine - 150 - 500kg
Kanal Kupa-Kupa - 50 - 15 0kg
Potok Velika - 30 - 100kg

SMUĐEM: mlađ svake 2.godine.
Rijeka Kupa
Kanal Kupa-Kupa

ŠTUKOM: mlađ, svake 3.godine.
Rijeka Kupa
Potok Kupčina
Potok Okićnica

LINJAK konzumni - svake godine

Potok Kupčina - 50 - 100kg
Potok Okićnica - 5 - 10kg
Potok Brebernica - 5 - 10kg