O mjestu

Donja Kupčina


Tridesetak kilometara južno od Zagreba, u pokupskoj nizini sa bogatim oranicama, livadama i sumama, u blizini ušća potoka Kupčine u Kupu i tvornice mineralne vode „JAMNICA", nalazi se veće seosko naselje Donja Kupčina. Zavičajni muzej Donja Kupčina je osnovan 1973.godine. Smješten je tridesetak kilometara južno od Zagreba u istoimenom selu te predstavlja jedan je od većih hrvatskih muzeja na otvorenom. Gradio se planski i sustavno tako sto je na današnji prostor Muzeja sredinom 20.stoljeća bilo premješteno pet zgrada iz pojedinih zaseoka Donje Kupčine. U njima leži velika kulturna i povijesna vrijednost jer predstavljaju tipične stambene i gospodarske objekte sela, a ujedno predstavljaju i vrijedne primjere narodnog graditeljstva Pokuplja, Turopolja i Hrvatske Posavine.

U Donjoj Kupčini župu je osnovao 1560. godine zagrebački biskup Juraj Drašković. Župna crkva sv. Marije Magdalene nekada drvena, zidana je 1672. godine. Srušena je i sagrađena nova crkva 1749. pod pokroviteljsvom vlastelinstva Erdödy u Jastrebarskom. Crkva je na žalost početkom ovog stoljeća izgubila veći dio figuralnog ukrasa svojih brojnih oltara, a netaknuta je ostala samo propovjedaonica iz 1762. godine. To je malena prenosiva propovjedaonica koja je služila za propovijedi izvan crkve na velike blagdane. Izrazito je pučkog karaktera, a uske stranice njena višestmog lomljenog ogradnog parapeta ukrašene su naivnim slikama evanđelista i lovor-vijencima vezanim u petlje.